PİYASA GÖZETİM LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜ

-

23.6.2015

Piyasa gözetimi ve denetimi genel olarak, Avrupa Birliği’nin malların serbest dolaşımını temel alan yaklaşımı çerçevesinde, üretilen cihazların birliğin ortak teknik mevzuatının gereklerine uygun üretildiğinin beyanıyla piyasaya sürülebilmesine ve piyasaya sürüldükten sonra denetlenmesi esasına dayanmaktadır. Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında ülkemiz telekomünikasyon sektöründe piyasa gözetimi ve denetimi yapma görevi, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) ile Kurumumuza verilmiş, bu alandaki mevzuat uyumu Kurumumuz tarafından büyük oranda tamamlanmıştır. Sektörde kullanılan cihaz ve sistemlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usûl ve esasları belirleyerek, piyasaya arz aşamalarında veya piyasada iken ilgili düzenlemelere uygun olarak üretildiğinin ve hizmete sunulduğunun gözetimi ve denetiminin yürütülmesi Kurumumuz Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu kapsamda piyasa gözetimi ve denetimine dair yasal düzenlemelerin sağlıklı biçimde uygulanabilmesinin temel koşullarından biri olarak öngörülen piyasa gözetim laboratuvarı altyapısının oluşturulması amacıyla, Kurumumuz tarafından, Avrupa Birliği Mali İşbirliği Projesi kapsamında Hacettepe Üniversitesi Teknokent Alanına, bütçe bedelinin %75’i AB tarafından karşılanan “Piyasa Gözetim Laboratuvarı” kurulmuştur.

2007 yılı Nisan ayında resmi açılış töreni gerçekleştirilen Laboratuvarımız, iki yıl içerisinde akreditasyon hazırlık sürecini tamamlayarak 2009 yılı Nisan ayında TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. İlk etapta yalnızca telekomünikasyon sektörü piyasa gözetimi ve denetimi kapsamındaki deney faaliyetleri yürütülen Laboratuvarımızda, ilgili usul ve esasların yürürlüğe girmesiyle birlikte, sektör ve sektör dışından deney ve altyapı kullanma talebinde bulunan kuruluşların, altyapı imkânları dâhilindeki ihtiyaçlarına cevap verilmeye başlanmıştır.

Laboratuvarımız 08.06.2011 tarihinde yayımlanan “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Teşkilât Yönetmeliği” ile Piyasa Gözetim Laboratuvarı Müdürlüğü‘ne (PGM) dönüştürülmüş olup faaliyetlerini bu kapsamda sürdürmektedir. Ayrıntılı bilgi için PGM web adresi: pgm.btk.gov.tr

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır