Bina içi Elektronik Haberleşme Tesisatı

-

22.6.2015

Sağlanan rekabet ortamı sonucu farklı işletmecilerin bina içi elektronik haberleşme altyapısını kullanmak istemeleri ve erişim yöntemlerinin çeşitlenmesi (Kablo TV, Fiber Optik altyapısı, Ethernet gibi) nedeniyle eski Bina İçi Telefon Tesisatı (Ankastre) Teknik Şartnamesi yetersiz hale gelmiş daha kapsamlı bir şartnameye ihtiyaç duyulmuştur. Bu çerçevede ilgili işletmecilerin ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle işletmecilerin daha verimli hizmet sunulabileceği, rekabetin gözetildiği ve binaların statiğinin korunduğu “Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartnamesi” hazırlanmıştır. Söz konusu Şartname özet olarak aşağıdaki yenilikleri getirmektedir.

Telefon, internet, uydu anten sistemi ve kablolu TV sistemi için gerekli tesisat binanın inşa aşamasında tesis edilecektir. Bina ana girişinden gelen RG6 (kablolu TV kablosu) kabloları ve CAT6 ( internet ve telefon kablosu) kabloları daire içi prizlere kadar dikey şaft vasıtasıyla tesis edilecektir.
Çatıya yerleştirilecek uydu anteninden daire içlerindeki zayıf akım panolarına kadar dikey şaftın içerisinden geçecek şekilde RG6 kabloları döşenmek suretiyle her daire için ayrı çanak anten kurmadan tüm dairelere uydu yayını dağıtımı yapılabilecektir.
Binalarda, her türlü kablolu haberleşme tesisatı için dikey bir şaft (asansör boşluğu gibi) şart koşulmaktadır. Böylelikle işletmeciler istedikleri kabloyu bu şaftın içerisinden binaya zarar vermeden tesis edilebilecektir.
Son kullanıcılar istedikleri herhangi bir odadan internet, telefon, kablolu TV ya da uydu antenine erişim sağlayabileceklerdir.
Daire içerisinde sigorta panosuna benzer daire içi zayıf akım panosu bulundurulacaktır. Böylelikle bu panodan dairedeki tüm odalara yıldız bağlantı ile dağıtım yapılabilecektir.
Binaların en alt katına işletmecilerin dağıtım kutularını koyabilecekleri yeterli şartları taşıyan bir sistem odası ayrılacaktır. Böylelikle daha düzenli bir dağıtım yapılabilecek ve görüntü kirliliği önlenecektir.
Site gibi yapılarda bir binanın sitedeki diğer binalar ile birlikte en az bir bina ile bağlantısı sağlanacaktır. Böylelikle işletmeciler bir binaya yerleştirecekleri bir cihazı diğer binalarda da kullanabileceklerdir.

Bina İçi Elektronik Haberleşme Tesisatı Teknik Şartname Dokümanı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Eskişehir Yolu 10.Km No:276 06530 Çankaya/Ankara
© 2017 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu - Tüm Hakları Saklıdır