Spektrum Yönetimi

Spektrum Nedir?

  • Elektronik haberleşme amacıyla kullanılan, frekansı 9 kHz-3000 GHz arasında olan ve uluslararası düzenleme yapılması halinde 3000 GHz'in üzerindeki frekanslar da dahil olmak üzere elektromanyetik dalgaların frekans aralığını, ifade etmektedir.
  • Kullanıldıkça tükenmeyen doğal bir kıt kaynaktır
  • Telsiz Haberleşmenin vazgeçilmez unsurudur.

Spektrum Yönetimi Neyi Kapsamaktadır?

  • Uluslararası düzenlemeler ışığı altında Milli Frekans Planının hazırlanması ve yayınlanmasını.
  • Spektrumun etkin bir şekilde tahsisini.
  • Kurum düzenlemeler kapsamında temiz bir iletişim için Spektrumun denetlenmesini