Kurul Kararları

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Karar tarihi ve no
08.09.2023 - 2023/İK-BTD/272
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
12.10.2023