Kurul Kararları

Görüş Alınması (İnternet/TV ve Sabit Telefon Hizmetlerine İlişkin Yeni Bireysel Abonelik Tesisi Öncesinde Teyit Araması Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar Taslağı)

Karar tarihi ve no
27.12.2022 - 2022/DK-THD/416
İlgili Birim
Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
06.01.2023