Kurul Kararları

Mobil Elektronik Haberleşme Hizmetleri Azami Ücret Tarifesi

Karar tarihi ve no
29.03.2022 - 2022/DK-ETD/84
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
01.04.2022