Kurul Kararları

Çağrı Başlatma İndirim – THK Yeni Satış Kampanyaları

Karar tarihi ve no
28.06.2022 - 2022/DK-ETD/164
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
07.07.2022