Kurul Kararları

Elektronik Mühre İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı

Karar tarihi ve no
05.07.2022 - 2022/DK-BTD/174
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
14.09.2022