Kurul Kararları

e-Devlet Kapısı Üzerinden Tarife/Kampanya Tekliflerinin Karşılaştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı

Karar tarihi ve no
19.04.2022 - 2022/İK-THD/106
İlgili Birim
Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
26.04.2022