Kurul Kararları

Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere ilişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

Karar tarihi ve no
22.11.2022 - 2022/İK-BTD/331
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
28.12.2022