Kurul Kararları

Uzlaştırma Talebi (Teminat Mektubu Sunumu (Netgsm - TT Mobil)

Karar tarihi ve no
27.07.2021 - 2021/UK-ETD/207
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
06.08.2021