Kurul Kararları

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Yetkilendirme Başvurusu Şartlarına ve Sürelerine İlişkin Düzenlemeler

Karar tarihi ve no
16.03.2021 - 2021/DK-YED/80
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
01.05.2021