Kurul Kararları

İdari Yaptırım (Acentelik ve Bilgi Verme İle İlgili Mevzuat İhlali (High Speed))

Karar tarihi ve no
14.09.2021 - 2021/İK-YED/282
İlgili Birim
Yetkilendirme Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
23.09.2021