Kurul Kararları

Görüş Alınması (Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı)

Karar tarihi ve no
06.07.2021 - 2021/İK-THD/188
İlgili Birim
Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
08.07.2021