Kurul Kararları

İdari Yaptırım (İzinsiz Altyapı Çalışmasına İlişkin Mevzuat İhlali (TurkNet))

Karar tarihi ve no
27.07.2021 - 2021/İK-ETD/200
İlgili Birim
Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
06.08.2021