Kurul Kararları

Görüş Alınması (İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı)

Karar tarihi ve no
10.08.2021 - 2021/İK-BTD/220
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
11.08.2021