Kurul Kararları

Görüş Alınması (Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı)

Karar tarihi ve no
13.07.2021 - 2021/İK-BTD/192
İlgili Birim
Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Yayım Tarihi
28.07.2021