İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde Hizmet Kalitesi Bildirimleri Kapsamında Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye Uyarı

14/06/2022 tarihli ve 2022/İK-TED/152 sayılı Kurul Kararı ile “Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği” ve “İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere  İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği” gereğince Kurumumuza yapılan bildirimler kapsamında;

“Vodafone  Net  İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin 30/04/2020 tarihli ve 5009 sayılı 2020 yılı birinci çeyrek  dönem  hizmet  kalitesi  raporu ile 04/09/2020 tarihli ve 5261 sayılı açıklama yazısının değerlendirilmesi  sonucunda, Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nin  5'inci  maddesinin ikinci  fıkrasında  yer  alan  "... internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmecilerden tebliğ veya Kurul kararı ile belirlenenler Ek-3'teki, ... ölçütlere ilişkin hedeflere uymakla ve verileri Kuruma göndermekle yükümlüdür." hükmüne ve İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği’nin  8'inci maddesinin  birinci  fıkrasında  yer  alan hükümlere aykırı olarak, 2020 yılı birinci çeyrek dönemde,  "Veri Aktarım Hızı" ölçütüne ait “İndirme için ortalama veri aktarım hızı" ve "Gönderme için ortalama veri aktarım hızı" verilerinin, ilgili hedef değer olan "≥ Duyurulan Bağlantı Hızının %75'i" için, gönderme için ortalama veri aktarım hızında 16/1 Mbit/saniye DSL hız profilinde 750 kbit/saniye'ye eşit veya büyük olması gerekirken ilgili hedef değerinin altında kalarak Ocak ayında 745 kbit/saniye, Şubat ayında 743 kbit/saniye, Mart ayında 748 kbit/saniye olarak gerçekleşmesi  nedeniyle, 2020 yılı birinci çeyrek  dönemde hedef  değerin sağlanamaması sebebiyle Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan, “İşletmecinin bir takvim yılı içindeki herhangi bir raporlama döneminde hizmet kalitesi ölçütlerine ilişkin bir veya daha fazla hedef değeri sağlayamaması durumunda Kurul tarafından kabul edilen haklı nedenleri olmaması halinde işletmeci bir defaya mahsus yazılı olarak uyarılır ve ilgili raporlama döneminde hizmet kalitesi yükümlülüklerini yerine getirmediği Kurum internet sayfasında bir ay süreyle duyurulur.” hükmü çerçevesinde, Vodafone  Net  İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin yazılı olarak uyarılması ve İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi hedef değerini 2020 yılı birinci çeyrek dönemde sağlayamadığının bir ay süreyle Kurum internet sayfasında duyurulması,” hususlarına karar verilmiştir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.